NHÀ QUAN THAM NHÀ DÂN NGHÈO

Ảnh: Sưu tầm


Nhà quan kín cổng cao tường
Nhà dân mái rạ, cột, rường bằng tre
Nhà quan đồ sộ, viền, be
Nhà dân vách đất, rui, mè nứa khô
Nhà quan trị giá triệu đô
Nhà dân xập xệ, chi mô bạc tiền
Nhà quan khoe mẽ, đảo điên
Nhà dân thê thảm ngả nghiêng nữa là
“Một đời đánh sáp đeo hoa
Một đời ỉa trịn cũng qua một đời”*
30/10/2019
Tú Sụn
* Ca dao tục ngữ