MÙA THU CHO AI


Mùa thu đang sang
Trời cao trong vắt
Đồng xanh mênh mang
Tầm xa mê mắt
Ngàn hoa xinh tươi
Lòng ai dào dạt
Vui lây bến bờ
Vui đón thu sang…
Mùa thu cho ai
Mà em ngơ ngác
Mùa thu cho ai
Mà nghe xào xạc
Mùa thu cho ai
Mà nắng hanh vàng
Mua thu cho ai
Mà lá vàng khô…
Mùa thu đưa về
Làn gió hiu hiu
Mùa thu đưa về
Làn nước xanh trong
Mùa thu đưa về
Ngày nhớ đêm mong…
Em ơi thu về
Mây trời bàng bạc
Em ơi thu về
Trời êm như nhạc
Em ơi thu về
Non xa bát ngát
Em ơi thu về
Lòng anh dào dạt
Yêu em suốt đời
Yêu lắm em ơi…
08/8/2027
Tái Sụn