TUYỆT VỌNG

Ảnh: Sưu tầm


Niềm mong ước cạn dần theo ngày tháng
Nỗi nhớ thương đầy ắp bể khổ đau
Bao hy vọng xói mòn thành tuyệt vọng
Hồn lang thang đẫm lệ nhũn nát nhàu
18/4/2020
Tú Sụn