TẠI SAO DÂN KHIẾU KIỆN*

Ảnh: Sưu tầm


Khiếu kiện là quyền công dân
Quan chức sai luật thì cần sửa sai
Sao để dân kiện kéo dài
Kiện lên vượt cấp, không ai trả lời
Vỉa hè lều tạm lôi thôi
Vất va vất vưởng giữa trời kêu oan
Có cả guồng máy đàng hoàng
Giải quyết rốt ráo, lẹ làng cho êm
Xã hội nhất thiết đẹp thêm
Chế độ lấy lại niềm tin dân mình
Sao không tìm hiểu sự tình
Sao không chấn chỉnh tình hình địa phương
Bao khuất tất chốn quan trường
Mới sinh khiếu kiện, chuyện thường xảy ra
Vì dân, vì đất nước ta
Khiếu kiện cần phải ra toà đúng hơn
Giải quyết minh bạch nguồn cơn
Người dân thoả mãn, căm hờn cũng thôi
Quan sai thì xử đến nơi
Dân kiện không đúng cho ngồi nhà lao
Toà án là nấc tối cao
Công bằng dân chủ kẻ nào cũng tuân
Chắc chắn rằng dân vui mừng
Chắc chắn rằng khiếu kiện dừng tại đây
Vì quan hết dám làm sai
Trơn tru guồng máy miệt mài vì dân
10/4/2020
Tú Sụn
* Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, có biện pháp để công dân trở về địa phương giải quyết, không để công dân tập trung khiếu kiện đông người, kéo dài, gây mất an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.