CẢM NHẬN GIỜ GIAO THỪA

Ảnh: Sưu tầm


Đùng đoàng rực sáng bầu trời
Giao thừa đã điểm bồi hồi tâm can
Lung linh sóng nước Hàn Giang
Đôi bờ lộng lẫy, miên man sắc màu
Tự hào xen lẫn niềm đau
Thay da đổi thịt, bể dâu đã từng
Lần này thành phố đón xuân
Buồn vui lẫn lộn vừa mừng vừa lo
Mừng người dân được ấm no
Lo nguyên cán bộ chực lò sắp nung
Muốn làm lãnh đạo kiên trung
Cũng không mấy dễ, anh hùng sa cơ
Lỗi hệ thống tận bao giờ
Mới ra cơ sự, bất ngờ tai ương
Lãnh đạo Đà Nẵng đáng thương
Tai bay vạ gió khó lường lâu nay
Lệnh trên chống lại khó thay
Đành cam rồi phải có ngày vô lao
Đùng đoàng rực sáng rào rào
Giao thừa đã điểm, lòng nào an nhiên
4/2/2019
Tú Sụn