MỘT CHIỀU THU

Ảnh: Sưu tầm


Tiếng thu kêu dưới chân mềm
Qua khung cửa sổ anh tìm ra em
Nhẹ nhàng hiện dưới chiều êm
Như mơ, em đã bên thềm chờ anh
Đây rồi đôi mắt long lanh
Đây rồi hình bóng hiền lành của tôi
Trong tim tăng nhịp bồi hồi
Rộn ràng muốn nói trăm lời yêu thương
Tóc mềm dìu dịu anh vương
Môi mềm thơm mãi mùi hương ban đầu
Ngoài song trời đã lên màu
Hoàng hôn buông xuống tan sầu chiều thu
Đà Nẵng 1980
Tú Sụn