MIỀN NHỚ

Ảnh: Sưu tầm


MIỀN NHỚ
Sương mờ bao phủ nhạt đường thôn
Nhung nhớ người thương đến ngập hồn
Cây cỏ mong hoài sầu mé bến
Lá hoa đợi mãi tủi bên cồn
Trời buồn hận gió mây lơ lửng
Sông dữ trông mưa sóng dập dồn
Lâu lắm chưa lần nhìn dáng ấy
Nên đành lững thững với hoàng hôn
12/11/2022
Tú Sụn