SẮC THU

Ảnh: Sưu tầm


SẮC THU
Vàng ươm lá úa rụng bên đường
Tím ngắt đồi hoang đẫm giọt sương
Xám xịt vầng mây nghe lại nản
Đỏ hoe ngọn nến thấy càng thương
Đen ngòm trời đất sao vô lý
Trắng bệch dòng sông đến lạ thường
Muôn vẻ sắc Thu trong mộng mị
Nên đành chấp nhận nỗi sầu vương
16/9/2023
Tú Sụn