BẢO HIỂM XE MÁY*

Ảnh: Sưu tầm


Bày ra bảo hiểm làm gì
Xảy ra tai nạn tức thì tự lo
Kêu bảo hiểm, lâu đến cho
Nếu có đến, nhiều lý do chối từ
Nhiêu khê hành xác đến nhừ
Nhận được bảo hiểm, ngắt ngư là thường
Nói thẳng ra quá nhiễu nhương
Đề nghị Chính phủ tỏ tường phân minh
Bảo hiểm xe máy nước mình
Cực kỳ vô lý, bất bình lâu nay
Mong Chính phủ để việc này
Dân tự nguyện, mong lắm thay lâu rồi
Nếu bắt buộc là lỗi thời
Béo bở doanh nghiệp, một đời dân oan
Không mua nộp phạt công an
Có mua thì đã rõ ràng mất không
Cách nào tiền cũng đi tong
Chó cắn áo rách, đau lòng trời ơi
Ô tô bảo hiểm đủ rồi
Đừng vơ vét quá dân thời oán than
19/5/2020
Tú Sụn
* Bảo hiểm phương tiện giao thông đối với mô tô, xe máy, xe đạp điện, đề nghị Chính phủ quy định để cho người dân tự nguyện mua, không bắt buộc, như luật gia Trần Thúc Hoàng đã nêu: không thể lập lờ để cho doanh nghiệp núp sau “họng súng của chính quyền”.
Bảo hiểm là doanh nghiệp. Họ kinh doanh và sống nhờ khách hàng. Họ không được phép dùng Công an làm công cụ “lùa” khách hàng vào “cái rọ” của họ. (Khẩu hiệu của Công an là “vì dân” chứ không phải vì doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm)(!).