VĂN…BẢN*

Ảnh: Sưu tầm


Câu dài tám mươi chữ
Có đến bốn chữ và
Đọc một hơi phát lử
Ôi giáo dục nước ta

Chán quá đi anh Nhạ
Văn… bản chi mà lạ
Công có lông giống quạ
Thôi! Nghỉ đi anh ạ
15/2/2020
Tú Sụn
* Một văn bản của Bộ Giáo dục phát ra chỉ có 2 câu. Câu sau dài gần 80 chữ, có đến 4 chữ “và” đọc hụt hơi, lử người luôn!