GIAO THỪA BUỒN

Ảnh: Sưu tầm


Cây nến rưng rưng giọt
Pháo hoa rên lưng trời
Ngọn đèn đường hiu hắt
Màn sương lành lạnh rơi

Con cháu về đông đủ
Riêng chỉ thiếu em thôi
Giao thừa buồn man mác
Trong ước mơ xa vời

Ly rượu xuân chát đắng
Lòng rầu rầu mắt cay
Bên con cháu sum họp
Như ngoài trời heo may
24/1/2020
Tú Sụn