ĐÁNG TIẾC VÀ ĐÁNG TRÁCH

Ảnh: Sưu tầm


Các anh là lãnh đạo
Thành phố Hồ Chí Minh
Tự hào manh tên Bác
Sao không biết giữ mình

Đáng tiếc và đáng trách
Cống hiến đến bạc đầu
Thật tự hào biết mấy
Giờ còn gì nữa đâu

Nghe Trung ương kết luận
Các anh Tín, Tài, Cang
Đã vi phạm nghiêm trọng
Biết bao người hoang mang

Trao các anh quyền lực
Để phục vụ nhân dân
Nhưng lòng tham vô đáy
Nhưng ích kỷ hại nhân

Chắc sẽ còn thêm nữa
Những lãnh đạo nhúng chàm
Để lập công chuộc tội
Các anh cần phải làm

Còn chút lòng vì nước
Các anh phải khai ra
Còn chút lòng tự trọng
Các anh nên thật thà

Góp phần làm trong sạch
Lãnh đạo thành phố mình
Để người dân tin tưởng
Để lấy lại cảm tình

Đáng tiếc và đáng trách
Giờ mọi việc đã rồi
Đã vi phạm pháp luật
Thì phải xử tù thôi
8/12/2018
Tú Sụn