TRI ÂM XƯỚNG HOẠ

Ảnh: Trương Quang Thọ


TRI ÂM XƯỚNG HOẠ
(Thủ vĩ ngâm)
Thú nhất trên đời có bạn thơ
Thân thương gặp gỡ mỏi mong chờ
Lời hay gởi đến vui cung nhạc
Ý đẹp trao cùng rộn tiếng tơ
Ly rượu ấm nồng tình ước muốn
Chén trà thắm thiết nghĩa hoài mơ
Tri âm xướng hoạ tâm chân thật
Thú nhất trên đời có bạn thơ
5/11/2021
Tú Sụn