TRƠ TRẼN

Ảnh: Sưu tầm


Tư lệnh ngành giáo dục
Ăn nói rất buồn cười
Khi trả lời chất vấn
Giống như ở trên trời

Không có lòng tự trọng
Nên phát biểu ngây ngô
Không có chút trình độ
Nên phát ngôn hồ đồ

Ông ta hùng hồn nói
Chất lượng thấp là vì
“Tiền đi liền chất lượng”
Nghe mà thấy hôi xì

Ông còn lấy bên Mỹ
Đem so sánh Việt Nam
Thật là quá khập khiễng
Đúng là nói làm nhàm

Ông líu lo biện bạch
Đổ cho chuyện không đâu
Là chương trình đào tạo
Chưa sát với yêu cầu

Rồi ông lại đổ lỗi
Tại vì các thầy cô
Dựa trên sự hiểu biết
Thực tế không có mô

Sao không nhận yếu kém
Mà nói lời khó nghe
Bao nhiêu lần cải cách
Rồi cũng hoàn bét be

Đúng là quá trơ trẽn
Làm lãnh đạo mà chi
Nền giáo dục tụt hậu
Bao năm rồi như ri
6/6/2028
Tú Sụn