ĐÊM KHUYA MONG ĐỢI


Tịch mịch canh ba chỉ một mình
Sao trời nhấp nháy đợi bình minh
Nhớ thương vò võ tròn đêm vắng
Mong chờ mải miết một bóng hình
Mây cao lờ lững xa tầm với
Đất rộng đường trơn, hết bình sinh
Đêm khuya sương lạnh càng cô độc
Đợi mãi đoàn viên một mối tình
28/7/2017
Tú Sụn