CÁN BỘ HỔ BÁO*

Ảnh: Sưu tầm


Với dân mà cứ mày – tao
Văn hoá công vụ vậy sao hỡi trời
Chuẩn mực đạo đức đâu rồi
Đã là cán bộ, lựa lời với dân
Sướng mồm sẽ hại cái thân
Ra oai hổ báo câng câng người cười
Để rồi kỷ luật, hổ ngươi
Tự cao tự đại mấy mươi cho vừa
Từ nay chắc cũng phải chừa

11/5/2019
Tú Sụn
* Ngày 17/4/2019 UBND thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã có báo cáo kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh bà Đàm Thị Hệ, Trưởng phòng TN&MT xưng “mày tao” khi làm việc với dân.
Sau khi tổ chức họp xem xét, UBND thị xã Gia Nghĩa đã thống nhất đề nghị hình thức kỷ luật “khiển trách” bà Đàm Thị Hệ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Gia Nghĩa.