THẬT-GIẢ (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


THẬT GIẢ

Cũng bằng cũng cấp cũng như ai
Khác đếch gì đâu kẻ diễn hài
Học vị ngôi trên thân với thế
Học hàm điểm tựa một trong hai
Lấn sân thay ghế con rồi cháu
Chiếm chổ đôn ngôi tớ với thầy
Thế thái lộng ngôn chừng cả đám
Cả bằng nội địa lẫn bằng Tây.
Trương Quang Thọ

Hoạ bài THẬT GIẢ của Trương Quang Thọ-hoạ nguyên vận

THẬT- GIẢ
Tiến sĩ giáo sư chẳng giống ai
Quyền cao chức trọng diễn tuồng hài
Phát minh xứ họ nhiều ngàn vạn
Sáng chế nhà ta chỉ một hai
Bằng thật uyên thâm đâu đứng lớp
Chức mua kém cỏi cũng làm thầy
Nhân tài vùi dập coi như rác
Du học hoàn thành ở lại Tây
5/11/2021
Tú Sụn