OANH LIỆT

Ảnh: Sưu tầm


Anh Bảy A, Lai Vung Đồng Tháp
Mãi mãi là oanh liệt, Anh hùng
Máy bay thù một thời khiếp sợ
Bởi vì anh bắn rụng như sung

Trong cuộc sống đời thường bình dị
Anh vẫn là oanh liệt, Anh hùng
Với ruộng vườn tháng ngày cần mẫn
Cùng xóm giềng thân thiện vui chung

Hình ảnh đẹp muôn người trân trọng
Không công thần, hưởng thụ xa hoa
Anh đã chọn ruộng vườn, dân dã
Cảnh điền viên, thanh khiết tuổi già

Không quý tộc, xe sang, biệt phủ
Không bon chen, tham nhũng, lợi danh
Anh chân chất, thật thà bình dị
Với nhân dân, Tổ quốc trung thành

Đất nước mình như anh tất cả
Thì hôm nay đã đến hùng cường
Không có cảnh nghèo nàn, lạc hậu
Cũng không còn cưỡng chế nhiễu nhương

Thương anh lắm! ngàn lần kính phục
Cứ như anh, còn mãi niềm tin
Tấm gương sáng cháu con học tập
Vì non sông, đạo đức giữ gìn
13/7/2018
Tú Sụn