BUỒN THU

Ảnh: Sưu tầm


BUỒN THU
Như tờ lạnh lẽo buốt ao xanh
Vàng đất thảm thương lá bỏ cành
Hoa hết màu tươi thôi chẳng đặng
Nhuỵ không hương thoảng giã sao đành
Đơn côi hận số hoài đen đủi
Thui thủi ngẫm đời quá mỏng manh
Nuốt đắng ngậm cay hòng trọn vẹn
Buồn thu thao thức trọn năm canh
24/2/2022
Tú Sụn