TIẾC NUỐI

Ảnh: Sưu tầm


Hòn đá tảng lại vỡ
Cạn gần hết niềm tin
Cuối năm máu đào chảy
Lu mờ Marx – Lenin
9/1/2020
Tú Sụn