VƯỜN RAU NHO NHỎ

Ảnh: Tự chụp


VƯỜN RAU NHO NHỎ
Một vườn rau xanh mướt
Công vợ chồng chăm nom
Bón phân và tưới nước
Luôn cần cù sớm hôm

Tất nhiên không kinh tế
Lấy đó làm niềm vui
An tâm có rau sạch
Cải xanh cả rau mùi

Cà chua và cà tím
Sum suê đứng hàng ngang
Khổ qua cùng trái bí
Đu tòn ten trên giàn

Cùng các loài rau khác
Cây ăn trái đơm hoa
Góp công cùng xã hội
Đẹp thay khu vườn nhà

Một vườn rau nho nhỏ
Một mái nhà xinh xinh
Một niềm vui nho nhỏ
An yên và thắm tình
30/8/2023
Tú Sụn