KHÔNG ĐƯỢC NỊNH BỢ CẤP TRÊN*

Ảnh: Sưu tầm


Cấp trên ưa nịnh bợ
Không nịnh làm sao lên
Tại quan trên tất cả
Không nịnh quan bỏ quên

Khi đã bị khuyết điểm
Phải nịnh quan mới tha
Chưa nịnh quan gợi ý
Nịnh và tòi tiền ra

Muốn được yên chấm mút
Là phải nịnh cấp trên
Quan lơ cho vài bận
Biết ơn và đáp đền

Nịnh là để được lợi
Thành thông lệ lâu nay
Bởi không còn liêm sỉ
Nên có gan mặt dày

Nịnh mà “nịnh trong sáng”
Cóc đứa nào nịnh đâu
Hãy ngồi đó mà đợi
Nịnh không lợi, còn lâu
19/4/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo Vietnamnet.vn: Công chức không được nịnh bợ cấp trên vì động cơ không trong sáng