ÁNH XUÂN QUÝ MÃO

Ảnh: Sưu tầm

ÁNH XUÂN QUÝ MÃO
Bấy năm tăm tối mịt mù khơi
Dân chúng lao đao khổ một đời
Đùm bọc nhau nương tình ấm áp
Sẻ chia cùng tựa cảnh tơi bời
Mộng mơ chuột chết ra điều thật
Mong ước sâu tàn chớ chuyện chơi
Năm mới nội xâm ta tận diệt
Ánh Xuân Quý Mão sẽ ngời ngời
23/1/2023
Tú Sụn