TRÀ MY MAU SÚC MỒM ĐI

Ảnh: Sưu tầm


Tại mồm hay tại não
Tại sao vậy Trà My?
Mong cho người ta chết
Mau mà súc mồm đi!
15/3/2020
Tú Sụn