XA … GẦN


Xa nhau xa thật rồi
Không còn ngày hai bữa
Xa thật rồi em ơi
Trưa chiều còn đâu nữa

Đang nắng đẹp trời quang
Bướm hoa vui sắc thắm
Bỗng mây mù sang ngang
Trời âm u buồn lắm

Đang reo đàn đứt dây
Cao trào lại cụt hứng
Mình xa nhau từ đây
Hết một thời cưng nựng

Dù chia cách đôi nơi
Trong tim còn đầy ắp
Dù đường sá xa xôi
Mình cũng luôn được gặp

Vui nhất khi được gần
Thoả sức cho nhau hết
Cả một trời ái ân
Chưa bao giờ thấm mệt

Dẫu cách xa mà gần
Tình yêu còn nguyên vẹn
Cả hai cùng hiến dâng
Biết bao lần hò hẹn
15/8/2017
Tú Sụn