NHỚ…

Ảnh: Sưu tầm


Hồi xưa nghe tiếng thở
Biết em đà ngủ say
Nay sao không nghe thấy
Chờ suốt năm canh dài

Khi màn đêm buông xuống
Là nỗi nhớ tràn về
Thiếu hơi thở khe khẽ
Nên đêm dài lê thê
31/3/2020
Tú Sụn