TƯỞNG ĐÂU CHÌM XUỒNG*

Ảnh: Sưu tầm


Vụ này phát hiện từ lâu
Cứ tưởng như đã cứt trâu hoá bùn
Khiển trách cho nghỉ hưu luôn
Tội to mà lại chìm xuồng hay sao
Lưới trời lồng lộng trên cao
Chạy đâu cho thoát, cũng vào tù thôi
Thứ trưởng lãnh đạo quá tồi
Đâu phải là chuyện đã rồi, cho qua
Lần này mở rộng điều tra
Đề nghị truy tố thế là tống giam
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Tất cả có sáu quan tham bị còng
Bảy năm mòn mỏi chờ mong
Giờ đây đã được thoả lòng hả hê
Vào lò tất! Thế mới “phê” !
Ngàn bảy trăm tỷ thu về sung công
4/5/2019
Tú Sụn
* Thứ trưởng Bộ Lao động – thương binh và xã hội Lê Bạch Hồng cùng 5 lãnh đạo đã cho vay vượt mức bảo lãnh tại công ty ALC II gây thất thoát 1.700 tỷ, năm 2012 chỉ bị kỷ luật khiển trách, tưởng đâu chìm xuồng!