MẮC CƯỜI

Ảnh: Sưu tầm


Vừa mới ngó đầu đề không nhịn được
Rồi vừa cười vừa thích phải đọc xem
Thì té ra chuyện làng nghề truyền thống
Mà ví von chi lạ đến phát thèm

Khẩu hiệu vào sâu ở lâu ra chậm
Khách du lịch chắc rất thích lắm đây
Nhưng không có rồi họ la cho đó
“Treo đầu dê mà lại bán thịt cầy”

Xin đề nghị đổi sang khẩu hiệu khác
Cho rõ ràng minh bạch và dễ nghe
Nói thật đấy, mắc cười không chịu được
Rồi mấy nàng lầm tưởng lại lăm le
29/11/2018
Tú Sụn