EM ƠI ANH KHÔNG THỂ!


Em ơi anh không thể!
Nguôi được đau buồn này
Em ơi anh không thể!
Phai dần bao đắng cay

Hình ảnh xưa còn đó
Tình em vẫn trong anh
Hình ảnh xưa còn đó
Giấc mơ tiên không thành

Mỗi lần nhìn di ảnh
Lòng anh lại quặn đau
Mỗi lần nhìn di ảnh
Mắt lại hoen lệ sầu

Những đêm không ngủ được
Con tim anh rã rời
Những đêm không ngủ được
Kiệt quệ dần em ơi

Khát khao mong tồn tại
Anh cố gắng tìm vui
Khát khao mong tồn tại
Tìm vui cũng không nguôi

Em ơi anh không thể
Mất em trong đời này
Em ơi anh không thể
Sống cuối đời lắt lay
5/2/2021
Tú Sụn