NGHẼN THƠ (hoạ thơ)

Ảnh: Giang Hoa


ĐỂ THƠ

Xuân này vãn cảnh muốn đề thơ
Thi sĩ tìm câu cứ thẫn thờ
Cắn bút ngơ ngàng chưa thoát ý
Trong đầu bí rị chữ thì trơ
Mồng 5 âm lịch
Thơ: Giang Hoa

Hoạ bài ĐỀ THƠ của Giang Hoa

NGHẼN THƠ
Hương tóc màu hoa gợi ý thơ
Nàng xuân kiều diễm mãi tôn thờ
Cớ sao nắn nót không ra ý
Từ ngọt vần xuôi lại cứ trơ
8/2/2022
Tú Sụn