THU CẢM

Ảnh: Sưu tầm


THU CẢM
Hình như trời trở gió Thu về
Lành lạnh heo may khắp chốn quê
Hoa toả hương thơm ong đắm đuối
Cành vươn búp nõn nhện say mê
Đồng trên sóng gợn khoe mùa lúa
Xóm dưới cau nghiêng xoả tóc thề
Tâm khảm lâu rồi còn đọng mãi
Những chiều ngóng đợi phía triền đê
29/8/2023
Tú Sụn