THÂN TRÂU

Ảnh: Sưu tầm


THAN THÂN
Tác giả: Tú Xương
Kể đã ba mươi mấy tuổi rồi,
Tôi ngồi tôi nghĩ cái thằng tôi.
Mấy khoa hương thí không đâu cả,
Ba luống vườn hoang bán sạch rồi.
Gạo cứ lệ ăn đong bữa một,
Vợ quen dạ đẻ cách năm đôi.
Bắc thang lên hỏi ông trời nhẽ:
Trêo ghẹo người ta thế nữa thôi?

(Hoạ bài THAN THÂN của Tú Xương – hoạ nguyên vận)
THÂN TRÂU
Sáu mươi kể cũng đã già rồi
Biết có ai từng ngó đến tôi
Đương chức thu nhiều thì khá chút
Về hưu nhận giảm cũng nghèo rồi
Tiêu pha ngày ấy chi còn nửa
Ăn uống bây giờ trả gấp đôi
Muốn sống cho thơm làm bảo vệ
Thân trâu cày tiếp chứ chưa thôi
9/7/2021
Tú Sụn