CỔ ĐỘ KÍ ỨC

Ảnh: Sưu tầm

Vật đổi sao dời đến vậy sao
Đông vui rộn rịp mới hôm nào
Mà nay biền biệt phương trời lạ
Mà đã xa xăm góc biển nao
Bến nước hoang vu thành cổ độ
Con đò cô quạnh ngỡ chiêm bao
Muôn đời kí ức này lưu mãi
Muối mặn gừng cay mãi ngọt ngào
4/6/2021
Tú Sụn