ANH MUỐN

Ảnh: Sưu tầm


Anh muốn loài người không thù hận
Sống thanh bình nhân ái mến thương
Anh muốn đất trời luôn rạng rỡ
Suốt bốn mùa hoa nở ngát hương
Anh muốn con người luôn thánh thiện
Sống vì nhau và biết cho nhau
Anh muốn muôn loài không phân biệt
Sống chan hoà thân thiện dài lâu
Và anh muốn yêu em mãi mãi
Dẫu muôn trùng ngang trái khổ đau
Muốn nói rằng yêu em duy nhất
Trọn cuộc đời mình sống cho nhau
19/8/2016
TS