THAM NHŨNG

Ảnh: Sưu tầm


THAM NHŨNG
(Độc vận)
Quan ta đa số có lòng tham
Bởi muốn mau giàu ắt cố tham
Vơ vét làm tiền nhiều, tạo nhũng
Chung chi bưng bợ lắm, đành tham
Siêu xe ước muốn cần lo nhũng
Biệt phủ thèm thuồng phải ráng tham
Cấp dưới thờ ơ càng mãi nhũng
Bề trên vòi vĩnh quá nên tham
16/10/2023
Tú Sụn