CẦM CỐ THẺ ĐẢNG

Ảnh: sưu tầm


Một phó công an xã
Đem thẻ đảng đi cầm
Đúng là một chuyện lạ
Nghe qua tưởng nghe nhầm

Xã hội giờ bát nháo
Biết tin được vào ai
Đương kiêm là cán bộ
Làm một việc thấy gai

Thế chả trách dân chúng
Hay kêu ca chính quyền
Bởi quy trình bổ nhiệm
Toàn lựa chọn người điên

Một khi điên được chọn
Thì một lẽ tất nhiên
Sử dụng quyền quyết định
Lại bổ nhiệm người điên

Theo chu kì như thế
Sẽ thoái hoá ngẫu nhiên
Hiền tài làm dân dã
Cán bộ rặt người điên

Muốn đất nước phát triển
Người dân có niềm tin
Phải tiến hành cải tổ
Loại bỏ hết người điên

Cán bộ cầm thẻ đảng
Nghe qua bị giật mình
Đã đến lúc báo động
Phải kiểm soát tình hình
17/7/2018
Tú Sụn