QUAN THAM

Ảnh: Sưu tầm


Bản chất tham lam đã có thừa
Làm quan chẳng được một ai ưa
Bề trên nịnh hót hòng thăng tiến
Cấp dưới khinh thường để lấy oai
Quyết chí gian tà nhiều thủ đoạn
Lăm le vơ vét mấy không vừa
Giàu sang phú quý, bao người ghét
Bại lộ vô tù, mới thấy bưa
30/8/2020
Tú Sụn