BẢO KÊ

Ảnh: Sưu tầm


BẢO KÊ
Cũng vì hối lộ rộ nhiều nơi
Du đãng nhiễu nhương có đất chơi
Cướp bóc công khai như mọi lúc
Bảo kê trắng trợn đã lâu rồi
Công an im ỉm không lên tiếng
Pháp luật chào thua chẳng thốt lời
Chỉ có dân mình luôn khiếp vía
Đồng tiền thống trị phải buông lơi
28/6/2022
Tú Sụn