CÁI PHONG BÌ VÀ AN NINH LƯƠNG THỰC*

Ảnh: Sưu tầm


Động cơ nào mà ông Anh sốt sắng
Xin trả lời là vì cái phong bì
Vẫn dày mặt đề xuất với Thủ tướng
Năm lần bảy lượt xuất khẩu gạo đi

Kho dự trữ quốc gia hơn bảy tấn
Tính ra mới được một phần hai lăm
Chưa kể đến tám mươi ngàn tấn lúa
Vậy an ninh lương thực quá tối tăm

Làm lãnh đạo Bộ mà vì tư lợi
Sao Thủ tướng không có ý kiến gì
Một hành động mà gần như phản quốc
Bán hết rồi người dân ăn cái chi
12/4/2020
Tú Sụn
* Bộ Tài chính cho biết, chỉ tiêu kế hoạch mua gạo dự trữ quốc gia năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao là 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn lúa thường. Trong khi hiện tại trong kho dự trữ quốc gia mới chỉ trữ được 7.700 tấn gạo. Ông Đỗ Việt Đức, tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ – Bộ Tài chính, cho biết hiện mua gạo dự trữ cực kỳ khó khăn, đến nay doanh nghiệp chỉ ký hợp đồng 7.700 tấn gạo tẻ mà không ký tiếp.