MỘT Ý KIẾN HAY*

Ảnh: Sưu tầm


Hay đấy anh Thưởng ạ
Học tập Singapore
Phải dùng roi đánh đít
Dân mình mới nghe cho

Dẹp thói xấu xả rác
Tật nhả kẹo cao su
Đánh và phạt thật nặng
Chắc chắn dân hết ngu

Đó là một tệ nạn
Do đạo đức suy đồi
Khiến môi trường ô nhiễm
Cưỡng chế sẽ tốt thôi

Còn nhiều tệ nạn khác
Do liêm sỉ suy đồi
Đó là tệ tham nhũng
Làm sao hết anh ơi

Hay là mình đề xuất
Đem ra giữa quảng trường
Tuỳ theo mức tham nhũng
Mà đánh đít tương đương

Để quan tham chịu được
Mình chia đánh từng phần
Chờ cho đít liền sẹo
Sẽ đánh tiếp nhiều lần

Ai chống lưng cũng đánh
Chống lưng là tội to
Dùng roi da cho khiếp
Đánh cho nó phải bò

Ý kiến anh hay đấy
Học tập Singapore
Phải dùng roi đánh đít
Quan tham mới nghe cho
5/5/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo tuoitre.vn: Ông Võ Văn Thưởng: Singapore như ngày nay nhờ kiên trì đánh roi người xả rác.