HẮN CHẢ NGU ĐÂU*

Ảnh: Sưu tầm


Hắn lên tới Giám đốc
Hắn chả phải ngu đâu
Hắn biết là cổ vật
Hắn đâu phải đầu trâu

Hắn khai bán đồng nát
Là để nhẹ tội thôi
Hàng ngàn đô bỏ túi
Chứ đâu phải chuyện chơi

Tội của hắn to lắm
Xử hình sự được rồi
Tội ăn cắp cổ vật
Là xứng với tù ngồi

Cũng may hắn bị ngố
Nên nhận tội từ đầu
Nếu hắn chối đây đẩy
Ghép tội hắn còn lâu
3/4/2020
Tú Sụn
* Làm việc với báo chí, ông Võ Tuấn Khanh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện Tuy Phước, thừa nhận chính ông là người đã bán chiếc chuông trên cho một cơ sở đúc đồng ở Đập Đá (thị xã An Nhơn) vì lý do “kho bị chật”.