NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐỂ TRỞ THÀNH ÔNG TƯỚNG

Ảnh: Sưu tầm


Thứ nhất! Ở con người chính trực
Có thực tài rèn luyện vươn lên
Có gắng công miệt mài học tập
Có quyết tâm cống hiến lâu bền

Người liêm sỉ, có lòng tự trọng
Yêu quê hương, Tổ quốc, đồng bào
Luôn đi đầu với lòng dũng cảm
Xả thân mình, trách nhiệm nâng cao

Ở thời chiến cầm quân đánh thắng
Giỏi chỉ huy, mưu lược hơn người
Biết quyết đoán khi cần quyết đoán
Biết khiêm nhường không để hổ ngươi

Ở thời bình tinh thông, trí tuệ
Biết nhìn xa, phán đoán, điều binh
Luôn thông thạo chiến thuật, chiến lược
Biết quan tâm cấp dưới, thắm tình

Những người này sẽ là cấp tướng
Đảng tin dùng, Tổ quốc vinh danh
Tướng như thế mới xứng là tướng
Sống cuộc đời đạm bạc, trung thành

Thứ hai! Ở con người cơ hội
Luôn luồn cúi bưng bợ cấp trên
Luôn ma mãnh kiếm tiền mọi cách
Để chung chi, nịnh nọt mà lên

Vô liêm sỉ, không lòng tự trọng
Không vì gì, tất cả vì mình
Ngại khó khăn và luôn sợ chết
Bản chất hèn đồng đội coi khinh

Ở thời chiến loại này rẻ mạt
Không bao giờ tướng tá vào tay
May cho lắm, sĩ quan cấp uý
Hết chiến tranh về lại đi cày

Ở thời bình loại này phát mạnh
Chúng dùng tiền mua chức làm tiền
Tuỳ theo chức mà chăm vơ vét
Tiền càng nhiều chức lớn đi liền

Khi đã có tiền khủng mua tướng
Đã thành tướng ắt sẽ giàu to
Đã giàu to lại mua tướng lớn
Thành tướng lớn cả họ ấm no

Loại tướng này dốt như bò đực
Nhưng đè đầu cưỡi cổ mọi người
Giàu cho lắm, thâm tâm thấy nhục
Trước bàn dân mặt cúi hổ ngươi
12/8/2020
Tú Sụn