TIẾNG THU (hoạ thơ)

Ảnh: Tự tạo


TIẾNG THU
(Hoạ bài TIẾNG THU của Thanh Thống)
Sương mềm rào rạt giữa trời Thu
Gió khẽ lao xao động nắng mù
Con sóng lên vần vang tiếng nhạc
Nhành cây bắt nhịp tỏ lời ru
Lá vàng gieo bóng tròn quay tít
Bông tím đưa hương nhẹ thoảng vù
Tình hỡi có nghe mùa luyến ái
Hay là lơ đễnh cảnh phù du
23/10/2023
Tú Sụn