THU NHỚ

Ảnh: Sưu tầm


THU NHỚ
Nắng nhạt phai dần đón gió thu
Sông êm chầm chậm với sương mù
Bờ đê mườn mượt vang lời hát
Mé núi xanh rì vẳng tiếng ru
Nhớ lắm hiền thê sầu não ruột
Thương nhiều hiếu tử cố tròn chu
Triền miên tủi phận hoài nhung nhớ
Đắng đót chơi vơi cảnh phập phù
1/11/2022
Tú Sụn