CHÍNH QUYỀN NÀY CỦA AI*

Ảnh: Sưu tầm


Thời thực dân phong kiến
Chúng độc ác bạo tàn
Giờ xã hội chủ nghĩa
Sao để dân hoang mang

Bọn thực dân phong kiến
Chúng thối nát bất công
Tốn máu xương đánh đổ
Mà sao thấy như không?

Chuyện ở tỉnh Thanh Hoá
Xã Đông Văn, Đông Sơn
Vận động dân giao đất
Mà so tính thiệt hơn

Bồi thường không thoả đáng
Nên dân chưa bằng lòng
Xây mương bít thoát nước
Gây ngập úng ruộng đồng

Bị Chính quyền trả đũa
Dân khóc đất kêu trời
Cán bộ này độc ác
Như phong kiến một thời

Người dân thầm tự hỏi
Chính quyền này của ai
Dân bầu ra phục vụ
Chứ đâu bầu tay sai
22/3/2020
Tú Sụn
* Một dự án chuyển đất nông nghiệp trồng lúa sang chia lô bán nền mang tính thỏa thuận đã vấp phải sự bất đồng của một hộ dân. UBND xã đã cho xây mương, bít đường thoát nước khiến 2.000m2 lúa của người dân chết úng.