GIAO RỪNG CHO KẺ CẮP*

Ảnh: Sưu tầm


Rừng Gia Lai giao cho kẻ cắp
Chúng ngang nhiên triệt hạ đêm ngày
Chủ rừng nảy nòi thành lâm tặc
Kiểm lâm đói kém phải tiếp tay

Hàng nghìn héc ta rừng tan biến
Thanh tra chỉ để biết mất rừng
Chính quyền chỉ để ra văn bản
Lâm tặc từng giờ vẫn hành quân

Báo chí phanh phui rồi để đó
Chủ rừng, lâm tặc vẫn ăn chia
Chính quyền, kiểm lâm đều có lộc
Gỗ và rừng đau xót chia lìa

Địa phương quản lý rừng như vậy
Chính phủ làm chi chẳng ngó vào
Tài nguyên Quốc gia dần cạn kiệt
Lũ lụt tràn về, chớ hỏi sao!

Gia Lai giao rừng cho kẻ cắp
Quan chức, chủ rừng với kiểm lâm
Lấy rừng Quốc gia làm nguồn sống
Chính phủ ung dung bé cái lầm
9/4/2020
Tú Sụn
* Thanh tra tỉnh đã “điểm tên” các chủ rừng để mất hàng nghìn hecta rừng. Trước đó, báo chí đã phanh phui vụ mà chính cán bộ bảo vệ rừng “tiếp tay”, “bảo kê” cho lâm tặc.