DÃ MAN*

Ảnh: Sưu tầm


Chỉ hơn ba trăm triệu đồng
Mà tan tác nghĩa vợ chồng là sao
Tranh cãi với vợ mang dao
Bất đồng ý kiến máu trào mới thôi
Dã man làm chuyện động trời
Sẽ vô nhà đá mà ngồi chung thân
Vợ chồng có nghĩa có nhân
Thương yêu, che chở, ái ân trọn đời
Hà cớ chi, oán sục sôi
Lưỡi dao oan nghiệt thành người sát nhân
24/9/2019
Tú Sụn
* Trong quá trình chung sống, Dũng đã đưa cho vợ tổng số tiền 330 triệu đồng. Khi cần tiền để kinh doanh, Dũng không lấy lại được số tiền, dẫn tới cãi vã và sau đó xảy ra án mạng.