ĐƯỜNG ĐI BỘ VEN SÔNG HƯƠNG

Ảnh: Sưu tầm


Có đường đi bộ ven sông Hương
Tôn thêm vẻ đẹp của Huế thương
Mặt sàn gỗ lát lên trang nhã
Lan can đồng dựng sáng ven đường
Đẹp lắm Cố đô yêu triều mến
Vui nhiều lữ khách cảm thân thương
Ghi công Hàn Quốc nhà tài trợ
Rực rỡ đôi bờ ven sông Hương
22/11/2018
Tú Sụn