HIỆU ỨNG VĂN CHƯƠNG

Ảnh: Sưu tầm


Ôi tiểu thuyết đạt giải quốc gia
Muốn vinh danh lịch sử nước nhà
Cuốn “Chim ưng và chàng đan sọt”
Mới đọc qua thấy nổi da gà

Các ông cụ, bà cụ cũng ưng
Vì đọc xong ắt phải hồi xuân
Minh Mạng thang thì đừng có kể
Chỉ lướt qua đã thấy phừng phừng

Chỉ tội cho các cháu thiếu nhi
Chừng ấy tuổi vẫn phải dậy thì
Bởi “chim ưng và chàng đan sọt”
Đọc xong rồi chẳng biết mần chi

Cho con xin, con lạy các người
Vai vế rồi, chớ đặng trò cười
Khi xét giải thì đọc cho kĩ
Trót trao rồi phải thấy hổ ngươi
26/4/2018
Tú Sụn