BÓC LỘT

Ảnh: Sưu tầm


BÓC LỘT
Đắng cay xã hội mất công bằng
Chúng nó không làm vẫn có ăn
“Lợi dụng chức quyền nhằm vơ vét
Nên người yếu thế phải nhăn răng”*
“Có câu tục ngữ người xưa nói
Xéo lắm con giun cũng phải quằn”*
Bởi thế sinh ra nhiều oán ghét
Mai đây đón nhận miếng thù hằn
28/10/2023
Tú Sụn
* Đối lưu thuỷ